ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

เล่มที่  1  อัตราการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในเล่ม คลิกด้านล่าง

แบบฝึกทักษะ เล่ม 1 อัตราการเปลี่ยนแปลง

โฆษณา